ട്രെയിനിലെ അങ്കിളിനൊപ്പം ഒരു കളി – 3

ആദ്യ കളിക്ക് ശേഷം മാത്യു അങ്കിൾ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് എന്നെ കളിയ്ക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അത് വന്നെത്തുന്നു. ആളൊഴിഞ്ഞ ബോഗിയിലെ തകർപ്പൻ കളി.

മനുവിനോപ്പം അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ – 2

മനുവും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലക്സും ചേർന്ന് സൂസനെ മെല്ലെ വളച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കളി സെറ്റ് ആക്കുന്നതും സൂസൻ അവർക്കു വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതും ആണ് കമ്പികഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ.

മനുവിനോപ്പം അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ – 1

മനുവുമായി സൂസൻ അവൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ പഴയ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരുന്നതും അതിനുശേഷം മനു സൂസന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അലെക്സിനെ പരിചയപെടുത്തുന്നതും.

ചാറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട മനുവുമായി കളി

ചാറ്റിംഗ് ആപ്പിലൂടെ മനുവുമായി സൂസൻ പരിചയപ്പെടുന്നതും അത് പിന്നീട് ഒരു അടിപൊളി കളിയിലേക്കെത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ അത് ഒരു ബന്ധമായി വളരുന്ന അനുഭവം.

ആശുപത്രിയിലെ അപരിചിതരായ രണ്ടുപേരും സൂസനും

അച്ഛന് കൂട്ട നിൽക്കാനായി ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന സൂസൻ അപരിചിതനായ ഒരു ആളുമായി രാത്രി കളിക്കുന്നതും അത് കണ്ടു കൊണ്ട് മറ്റൊരു പയ്യൻ സൂസനെ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണം.

ട്രെയിനിലെ അങ്കിളിനൊപ്പം ഒരു കളി – 2

ട്രെയിനിലെ സ്ഥിരം യാത്രയിൽ സൂസൻ പരിചയപ്പെട്ട 50 വയസുള്ള അങ്കിളുമായി പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചു കളിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണം.

ട്രെയിനിലെ അങ്കിളിനൊപ്പം ഒരു കളി – 1

ട്രയിനിലെ സ്ഥിരം യാത്രയിൽ സൂസൻ 50 വയസുള്ള അങ്കിളുമായി അടുക്കുന്നതും ആ അടുപ്പം ഒരു സെക്സ് ചാറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ട്രെയ്നിൽ വെച്ച് ഒരു കളി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലേക്കു എത്തുന്നതിൻ്റെ വിവരണം.

അഖിലുമായി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു കളി

തന്നെ ജാക്കി വെച്ച കോളേജ് പയ്യനുമായി അടുക്കുന്നു. അഖിൽ പിന്നീട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സൂസൻ്റെ പൂറും കൂതിയും അടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന കഥ.

ബസ്സിലെ ജാക്കി ഒരു കളിയിൽ അവസാനിച്ച കഥ

മഴ ആയതു കാരണം ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സൂസനെ ഒരു കോളേജ് പയ്യൻ ജാക്കി വെയ്ക്കുന്നതും തുടർന്ന് ബസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിശ്വസനീയമായ രതി മുഹൂർത്തങ്ങളും.