പൂത്തുലഞ്ഞ പ്രണയം

ഒരുപാടു നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാമുകിയായ അമ്മുവിനെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും, തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന പ്രണയവും പരിഭവവും നിറഞ്ഞ സെക്സിൻ്റെയും കഥ.

ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വസന്തം

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ അഥവാ ഇ-മെയിൽ വഴി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഹോട്ട് അനുഭവമാണ്.

ക്ലാസിലെ കൂട്ടുകാരി

എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതും കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുൻകാമുകിയുമായ പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ആ കണ്ടുമുട്ടൽ ഞങ്ങളെ പരസ്പരം കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സഹായിച്ചതും.

നാട്ടിൻ പുറത്തെ കൂട്ടുകാരി

കോളേജ് കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം എൻ്റെ അയൽവക്കത്തെ പെൺകുട്ടിയുമായി അടുക്കുന്നതും തുടർന്ന് തോടിൻ്റെ വക്കത്ത് വെച്ച് പേടിയോടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കളിച്ച കഥ.