കോളേജ് ടൂർ

ഇത് എന്റെ തന്നെ  കഥ ആണേ …

കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കലാസ് ടൂർ പോയി… ഒരു ബസ്‌ ഇൽ .. 3 ദിവസത്തെ ടൂർ… നമുക്ക് വേണ്ടടല്ലേ പറയേണ്ടത്..

എന്റെ ക്ലാസിൽ ഒരു ആറ്റം ചരക്കുണ്ട്.. ജ്യോതിക.. സൂപ്പർ.. മെലിഞ്ഞു വെളുത്തു ഒരു സുന്ദരി.. അവൾക്കു കൊലെജിലെ തന്നെ ശരത് എന്നൊരു ചൊങ്കൻ ചെക്കൻ ലൈന് ഉണ്ട്..

ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗുഹയിലുദെ ഞങ്ങൾ പോകുകയാണ്… വെളിച്ചം തീരെ ഇല്ല… ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടഞ്ഞു വേണം പുറത്തു എത്താൻ.. ഞാനും ജ്യോതികയും ആയിരുന്നു ഒപ്പം… ഉള്ളില കയറിയപ്പോൾ അവൾ പേടിച്ചു എന്റെ കയിൽ അമര്ത്തി പിടിച്ചു.. എന്റെ മെലിലെക് ചാരി നിന്നു.. എന്റെ നെഞ്ഞിലേക്ക് അവൾ അമര്ന്നു നിന്ന്… എനികുണ്ടായ വികാരം ഊഹിക്കാമല്ലോ… മേലാകെ തരിച്ചു.. കുറച്ചു നല്ലോണം ദൂരം ഉണ്ട് പോകാൻ…ഞാൻ മെല്ലെ അവളെ കൂട്ടി പിടിച്ചു… അവൾ പറഞ്ഞു .. എനില്ക് പേടിയാ.. എന്നെ വിട്ടു കളയല്ലേ എന്ന്…ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ വയറിൽ കെട്ടി പിടിച്ചു.. അവൾ കൂടുതൽ എന്നിലേക് അമരുന്നാട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു..

ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ ച്ചുരിതാരുന്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള ആ കീറലിൽ  കൂടി അവളുടെ വയറിൽ മെല്ലെ കൈവെച്ചു.. അവൾ ഒന്ന് എന്നെ നോകി.. എന്നിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചിൽ പട്ടി ചേർന്നു.. അവൾ petty coat ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നു എനിക്കപ്പോഴാനു മനസിലായാദ്.. അവളുടെ വയറിൽ മെല്ലെ പിടിച്ചു ഞാൻ നടന്നു.. അപ്പോഴതാ മുന്നില് വെളിച്ചം… പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു… ഞാൻ മെല്ലെ എന്റെ കൈ വിട്ടു.. അവൾ മെല്ലെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന്… ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്തി…

അന്ന് eve  ഞങ്ങൾ ബസിൽ മടങ്ങുകയാണ്… 12 മണി കഴിയും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്താൻ .. രാത്രി ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും സുബീഷും ഓരോ വലി വലിക്കാനായി ബസിന്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു.. ഞങ്ങൾ മാത്രം.. മറ്റെല്ലാവരും മറ്റു സീറ്റ്‌ കളിൽ ആയിരുന്നു.. എല്ലാവരും ഉറക്കം… സുബീഷും വലിച്ചു റ്റീർനപ്പൊൽ മുന്നിലെ സീറ്റിൽ പൊയി ഇരുന്നു.. ഞാൻ പിന്നിലെ സീറ്റ്‌ ഇല കിടക്കുകയുക് ചെയ്തു .. അപ്പോഴുണ്ട് ജ്യോതിക വരുന്നു.. നീ ഒന്ന് മാറി തരുമോ… ഞാൻ പറഞ്ഞു.. എന്തിനാ .. എനിക്കെന്റെ ശരത്തിനെ വിളിക്കാനാ.. എനിക്കുറങ്ങണം എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു,… നീ എന്റെ മടിടിൽ കിടന്നോ.. ഞാനീ അറ്റതിരുന്നോളാം…  ആടും പറഞ് അവൾ എന്റെ തല എടുത്ത് അവളുടെ മടിയിൽ വെച്ച്..

അവൾ ഒരു 5 മിന ശരതിനെ ഫോണ്‍ ചെയതു വെച്ച്.. എന്നിട്ടുരങ്ങുന്ന പോലെ കിടന്നു.. ഞാൻ അവളുടെ മടിയിലെ ചൂടു കൊണ്ട് തരിച്ചു കിടന്നു… ബസ്‌ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ അവളിലേക് കൂടുതൽ അമര്ന്നു.. എന്നിട്ട് അവളുടെ അരക്കെട്ടിനു താഴെ ഉള്ള ആ പവിഴതിലെക് ചുണ്ടമാർഹി കമിഴ്ന്നു കിടന്നു… അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല… ഞാൻ മെല്ലെ എണീറ്റിരുന്നു… എന്നിട്ട് അവളെ എന്റെ മാറിലേക് കിടത്തി.. എന്റെ കൈ മെല്ലെ അവളുടെ ച്ചുരിതാരിനുള്ളിലെക് അരിച്ചു കയറി.. അവളുടെ bra  യുടെ ഉള്ളില ഉള്ള ചെറിയ ആ രണ്ടു മുലകളെ ഞാൻ മെല്ലെ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു.. വളരെ ചെറുതെങ്കിലും നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു പിടിക്കാൻ…ഞാൻ  അവളുടെ മുല കണ്ണികൾ മെല്ലെ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു…

അവൾ പെട്ടന്ന് എന്റെ സദനത്തിൽ ഒറ്റ പിടി.. ഞാനും പുളഞ്ഞു പൊയ്.. അവൾ എന്റെ 3/4 ത ന്റെ ഉള്ളിളുടെ ഷെട്ഡിക്കുള്ളിലൂടെ എന്റെ സാതനത്തെ പിടിച്ചുഞ്ഞെരിച്ചു.. ഞാൻ അവളുടെ മുലകളെയും.. എന്റെ കൈ അവളുടെ ചുരിദാറിന്റെ അടിയിലേക് നീങ്ങി.. വയറുകളിൽ ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ പൊക്കിളിൽ വിരല് കൊണ്ട് തലോടി.. എന്നിട്ട് അവളുടെ തുടകളിലെക് എന്റെ കൈ വെച്ച്.. അവളുടെ തുടകല്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കാലുകള വിടര്ത്തി വെച്ച്.. ഞാൻ തുടകളുടെ അടിയിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ചു ആ മുകളിലുള്ള പവിഴത്തിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് തൊട്ടു..

അവൾ അറിയാതെ എചെരിയൊരു സബ്ദമുണ്ടാകി.. ആഹ… ഞാൻ ചുറ്റും നോകി.. ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ മെല്ലെ അവളുടെ pants  ന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ പവിഴ മുത്തിൾ എന്റെ വിരല് വെച്ച്.. അവൾ എന്റെ സാതനത്തെ  പിടിച്ചു ഞെക്കി ഞെരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… അവളുടെ പവിഴതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ എന്റെ നാട് വിരല ഞാൻ കുറച്ചു കയറ്റി.. അവിടെ ഞാൻ കയറ്റുമ്പോൾ അവളുടെ കൈകളില കിടന്നു എന്റെ സദനം ഞെരിയുകയായിരുന്നു,… പെട്ടന്നായിരുന്നു അവളുടെ പവിഴത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നതു…

ഞാൻ വീണ്ടും അടിലെക് എന്റെ വിരല കയറ്റി… അവ; പുളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു എന്റെ സാതനത്തെ  കൊല്ല കൊല ചെയിതു.. അവൾ എന്റെ സാതനം പുറത്തെടുത്തു.. ഞാൻ ചുറ്റും നോകി .. അവലടിനെ കടിച്ചു പറിച്ചു… ഞാൻ പുളഞ്ഞു പൊയ്.. ഞാൻ അവളുടെ പവിഴമുതിലെക് കൂട്ടൽ കൂട്ടൽ എന്റെ വിരൽ ഇറക്കി.. എന്റെ സാതനത്തെ അവൾ ഈമ്പി കൊണ്ടിരുന്നു.,.. ആരോ പെട്ടന്ന് എനീട്ടതായി തോന്നി.. ഞാൻ വേഗം എന്റെ സതാനത്തെ ഉള്ളിലിട്ടു മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നീങ്ങി… അപ്പോഴാണ് മനസിലായത്.. നാട്ടില എത്തി.. ഞാനും അവളും മുഗതെക്ക് നോകാതെ ഇറങ്ങി .. നോകാതെ രണ്ടു പേരും വ്ട്ടില്കും

1 thought on “കോളേജ് ടൂർ”

Comments are closed.