അയലത്തെ കുറുമ്പി

എന്റെ അയലത്തെ കുറുമ്പിയെ കണ്ടത് മുതൽ തുടങ്ങിയ എന്റെ ഇളക്കം അവളെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദേവി ആയി കുടിയിരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു

തിരിച്ചുവരവ് ഭാഗം – 8

‘നിന്റെ മോനൊരു കണ്ണേശ്വരനാടീ.ഇവന്റെ അച്ഛനെങ്ങിനെയുണ്ടായിരുന്നു? ‘അങ്ങേർക്കിതിന്റെ പകുതിപോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.’   ഇളയമ്മ വന്നപ്പോഴേയ്ക്കും അച്ഛൻ വയസ്സായതുകൊണ്ടാകും.ആളത്ര മോശമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു് പറഞ്ഞു. ഇളയമ്മയുടെ വലിയ സങ്കോപമെല്ലാം മാറിയപോലെ തോന്നി. അവർ എന്റെ കണ്ണയിലെ കളികൾ ചേച്ചിയുടെ പ്രേരണ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.   ‘എന്താ സുമതീ. നിനക്കൊന്ന് ചപ്പിക്കുടിച്ചാൽ കൊള്ളമെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.?   ഹും…’ നാണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ അടക്കിയ സ്വർത്തിലൊരു മൂളൽ.   ഞാൻ ഇളയമ്മയുടെ തോളിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് തള്ളിയിറക്കി. … Read more