മുഴുത്ത കുണ്ണ

ഫോൺ ബൂത്തിലെ രതിനിർവേദം – 1

പബ്ലിക് ബൂത്തിലെ ആൾ കുണ്ണ കാണിച്ച് വശീകരിച്ചു. അടക്കി നിറുത്തിയിരുന്ന കാമം അണ പൊട്ടി ഒഴുകി. പ്രായ കൂടുതൽ ഉള്ള അയാളുമായി തിളച്ച സംഗമങ്ങൾ ആവേശം കൂട്ടിയ കഥ.

ബസ് യാത്രയിലെ വീണയുടെ സുഖാനുഭവം

ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള, അത്യാവശ്യം തടിച്ച ശരീരവും കൊഴുത്ത് ഉന്തിയ മുലകളും കുണ്ടിയുമുള്ള വീണക്ക് ബസ് യാത്രക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ കമ്പി അനുഭവം ആണ് ഈ കഥയിൽ.

റോസ് മോളുടെ റോസാപ്പൂർ വിരിഞ്ഞപ്പോൾ

ഇളം ചരക്ക് റോസ് മോളുടെ റോസാപ്പൂ പോലുള്ള ഇളം പൂറ്റിൽ വീട്ടിലെ പണിക്കാരൻ വർക്കി പണിത് അവളുടെ റോസാപ്പൂർ വിരിയിച്ചു കൊടുത്ത് അവളെ സുഖിപ്പിച്ച കഥ.

Scroll To Top