മദാലസ

എൻ്റെ കാമാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ – 2

കഴപ്പ് മൂത്ത ഒരു മദാലസ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു സുരതദൃശ്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് തീപ്പിടിക്കുന്നു. ഇടയിൽ അവരെ കണ്ട പുരുഷൻ അർഥം വെച്ച് അവരെ നോക്കുന്നു. ഒരു ലൈൻ രൂപപ്പെടുന്നു.

കൊച്ചച്ചന്റെ ഇടവകയിലെ കളികൾ – 1

ഇടവകയിലേക്കു പുതുതായി വന്ന സുമുഖനും സുന്ദരനും ആയ കൊച്ചച്ചന്റെ കാമകേളികൾ. കൊഴുത്തു മുറ്റിയ മദാലസകളും ഇളം തരുണികളും ആയ സുന്ദരികളുമായുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മദന കേളികൾ. കുണ്ണയിൽ കേറി കുതിര കളിക്കുന്ന ഇളം പൂറുകൾ. ഡോഗി അടിക്കുന്ന മദാലസകൾ. ഗ്രൂപ് കളിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ. കുണ്ണ ഊമ്പി പാൽ കുടിച്ചു ദാഹം തീർക്കുന്ന പ്രൗഢകൾ.

Scroll To Top