വിടരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന പുഷ്പം

ഹായ് കൂട്ടുകാരേ ഞാനിന്ന് പറയാന്‍ പോകുന്നത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ ശരിക്കും ജീവിതമാണ്‌.രസകരമായ അനുഭവക്കുറിപ്പുകള്‍!

“ഞാന് ജാന്‍സീ വര്‍ഗ്ഗീസ് . വയസ്സു മുപ്പതായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിക്കാന് മറന്നു പോയ സ്ത്രീ ഒന്നുമല്ല. ഞാന് ഒരു പത്ര പ്രവര്ത്തകയാണു. അപ്പോള് പിന്നെ ഈ അടുക്കളപ്പണിയും ഭര്ത്താവിന്റെ കാമാവേശങ്ങള്ക്കു കീഴില് മലര്ന്നു കിടക്കലും രാവിലെ ബാത് റൂമില് കയറുമ്പോള് വെള്ളം ഒഴിക്കാന് മറന്ന ഇണയുടെ അമേധ്യം ദര്ശിക്കുകയും തദ്വാരാ മൂഡ് ഓഫ് ആകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നാല് എന്റെ പ്രൊഫഷണല് ജീവിതത്തെയാണു ബാധിക്കുക. അതിനാല് ഞാന് ഇപ്പോഴും ഒരു അവിവാഹിത ആയി കഴിയുന്നു. ഞാന് ഏതാണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതല് തന്നെ ബോര്ഡിങ്ങുകളിലും വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും പിന്നെ വര്ക്കിങ് വിമന് ഹോസ്റ്റലുകളിലും ആണു താമസിച്ചു വന്നത്. ഒടുവില് കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ പ്രസിധീകരണ വിഭാഗത്തില് പ്രൂഫ് റീഡര് ആയി ജോലി കിട്ടിയപ്പോള് ഈ ഹോസ്റ്റല് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ  മാഡം കേ സീ വര്‍ക്കിയുടേ ഭാര്യയോടു ഞാന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. എനിക്കു വര്ക്കിങ് വിമന്സു ഹോസ്റ്റലില് ആറു മണിക്കു മുമ്പ് എത്തണമെന്നും അതിനാല് അഞ്ചര ആകുമ്പോള് ഓഫ്ഫീസ് വിടണമെന്നും വേറെ എവിടെയെകിലും അക്കോമഡേഷന് കിട്ടിയാല് കുറച്ചു കൂടി വൈകി ഇരിക്കാമായിരുന്നു എന്നുമാണു ഞാന് മാഡത്തോടു പറഞ്ഞത.് മാഡം അപ്പോള് തന്നെ എന്നെ കുറെക്കൂടി ചൂഷണം ചെയ്യാമെന്നു മനസ്സില്‍ കണ്ടു സഹായം ചെയ്തു തരുന്ന മാതിരി ഒരു പേയിങ് ഗസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷന് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. കോട്ടയത്തിനടുത്ത് കഞിക്കുഴിയില് ഒരു ക്രിസ്റ്റ്യന്  ഫാമിലിയോടൊപ്പമായിരുന്നു എന്റെ താമസം. ഫുഡ് സഹിതം മുറിക്കു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറു മാത്രം. അവിടെ ബീ എസ്സിക്കു പഠിക്കുന്ന കായികതാരം കൂടിയായ മിനി വര്ക്കിയും അവളുടെ അമ്മയും കൂടി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നീനയുടെ അപ്പന് വര്ക്കി ദുബായില് ആണു. മിസ്സിസ് വര്ക്കി ഇടക്കിടെ ദുബായില് പോകും. അപ്പോള് നീനക്കു ഒരു കൂട്ടാകുമെന്നു കൂടി കരുതിയാണു എനിക്കു പേയിം ഗസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷന് അവിടെ തന്നത്. ഭക്ഷണം ഞാനും കയറി ഉാക്ക ുമായിരുന്നു. ഒരു മാസം  കൊണ്ടുതന്നെ ഞാന് ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായി മാറി കഴിഞ്ഞു.ഞാന് എതാണ്ടു ആറു മണി കഴിഞ്ഞേ ഓഫ്ഫീസില് നിന്നിറങ്ങു. പ്രൂഫ് റീഡിങ് എന്നാല് പിടിപ്പതു പണി ഉണ്ട്. ഡീ റ്റീ പ്പീ എടുത്തു തരുന്ന ഓരോ പേജും സശൃധം വായിച്ചു തിരുത്തി വീണ്ടും അടിപ്പിക്കണം. ഒരു തെറ്റുവന്നാല് ശമ്പളത്തില് നിന്നും ഒരു രൂപ വീതം കുറയും. അതുമല്ല ക്വാളിറ്റി വര്ക്കില്ലെങ്കില് ജോലി തെറിക്കാന് എളുപ്പമാണു. ചിലപ്പോള് മിനി  എനിക്കു ലിഫ്റ്റു തരും. അവള് സീ എം എസ്സിലാണു പഠിക്കുന്നത.് ഒരു ആക്ടിവ അവള്ക്കു സ്വന്തമായി ഉണ്ട്.് രാവിലെ അവള് ജോഗിങ്ങിനു പോകും. ആറു മണിക്കു കുറെ ജ്യൂസും കഴിച്ചു ഓടാന് പോകുന്ന അവള് ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞു തിരികെ വരുമ്പോള് വിയര്ത്തു കുളിച്ചു ടീ ഷര്ട്ടാകെ വിയര്പ്പില് കുതിര്ന്നു ബ്രാ ഭാഗം മാത്രം നനയാതെ ഇരിക്കും. കുതിരവാല് പോലെ ആണു അവളുടെ ഹെയര് സ്റ്റയില്. ഓടുമ്പോള് മുലകള് കിടന്നാടാതിരി ക്കാന് നല്ല ടൈറ്റു ബ്രാ ഇട്ടാണു അവള് ഓടുന്നത്. എന്നാലും അവ കിടന്നു ടെമ്പറില് കുലുങ്ങുന്നതു കാണാന് നല്ല ചേലാണു. അവളുടെ ആ മുലകള്് തുള്ളുന്നതു കാണാന് കുറെ കിളവന്മാര് അവളോടൊപ്പം ജോഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്.് ഏഴര എട്ടാകുമ്പോള് അവള് തിരിച്ചെത്തും.

അപ്പോഴേക്കും മിസ്സിസ് വര്ക്കി ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് തണുത്ത പാല് ബോണ് വിറ്റ ചേര്ത്തു അവിടെ വച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അവള് ഒരു ഊതിയാറ്റല് ആണു. മുഖം ഒക്കെ തുടച്ചു അവള് സ്പോര്ട്സ് ഷൂ ഊരും. സോക്സ് ഇുെകയില്ല. ആ ഷൂകള്ക്കു അതിനാല് നല്ല നാറ്റം ആണു. ഞാന് ഹോസ്റ്റലില് താമസിച്ചു ജീവിച്ചതിനാല് സ്വ്വര്ഗ്ഗ സംഭോഗം എന്ന ആ ദുശ്ശീലത്തിനു അടിമ ആയിപ്പോയിരുന്നു. ഞാന് കളിച്ചിട്ടുള്ളതും കളി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പെണ്ണുങ്ങള്ക്കു കണക്കില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ നല്ല പെണ്കുട്ടികളെ കണ്ടാല് എന്റെ കാലിന്റെ ഇടയില് നിന്നും ഒരു കിരുകിരുപ്പു ആരംഭിക്കും. അതു പിന്നെ ഒരു ആവേശമായി മാറും. മെന്സസ് ദിനനങ്ങള് ഒഴിച്ചുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും ഞാന് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കിടക്കുമ്പോള് ഞാന് ചൂരിദാര് ആയിരിക്കും ധരിക്കുക. ലൈറ്റു അണയുമ്പോള് ഞാന് അതിന്റെ ചരടുകള് അയക്കും. പിന്നെ എന്റെ കയ്യു എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്കു നീങ്ങും. പിന്നെ ഞാന് എന്റെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും. മിനിയെ ആദ്യം കണ്ടപ്പാള് തന്നെ അവളോടു എനിക്കു പ്രേമം ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സുന്ദരിയെ എങ്ങിനെയും കളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അവള്ക്കു അതില് താല്പ്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയണം. അല്ലെങ്കില് എന്റെ താമസവും ജോലിയും തെറിക്കാന് അതുമതിയാകും എന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു. മിസ്സിസ് വര്ക്കിയുടെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയാണു എന്റെ മാഡം. മിനി സോഫായില് ഇരുന്നു ഷൂ ഊരുമ്പോള് ഞാന് അവളെ ഒളികണ്ണിട്ടു നോക്കും. അവളുടെ ചന്തിയും ഒക്കെ വിയര്ത്തു ഇരിക്കും. ഷൂ ഊരുമ്പോള് അവളുടേ ടീ ഷട്ടു ഉയര്ന്നു അവളുടെ ജട്ടി എനിക്കു കാണാം. മിക്കവാറും അവള് ഒരു ചുവന്ന അല്ലെങ്കില് മഞ്ഞ ജട്ടി ആയിരിക്കു ഇടുക. ജട്ടിയുടെ വീ ആകതി അവളുടെ ചന്തി ഭാഗം വിറപ്പിന്റെ പാടുകള് ഉള്ള ജോഗിങ് പാന്റില് അറിയാം. ആ വീ ഷേപ്പിന്റെ അരികു വരുന്ന ഭാഗം മുതല് വീണ്ടും ം നനവു തുടങ്ങും. അവള് ഒരു സാനിയ മിര്സ ആണു. പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ കാണും പ്രായം. ബ്രാക്കുള്ളില് ഞെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ക്രിക്കറ്റു ബോള് മുലകളെ ഞെരിക്കാന് എനിക്കു അപ്പോള് തോന്നും. അപ്പോള് എന്റെ മൂക്കിനിടയില് വിയര്ക്കും. എനിക്കു കാമം വരുന്നതിന്റെ അടയാളം അതാണെന്നു എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഏലിയാമ്മ ടീച്ചര് ഒരിക്കല് എന്നോടു പറഞ്ഞു. ടീച്ചര് എന്റെ മേല് ചുണ്ടുകളില്  അമര്ത്തി ചുംബിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ ആ വിയര്പ്പു മണികള് നാവുകൊണ്ടു നക്കി എടുക്കുന്നത് അവരുടെ വിനോദം ആയിരുന്നു.