താജ് മഹലിൻ്റെ വശ്യതയും ഇളം ചരക്ക് ഉർവിയും – 2

ജാക്കും ഉർവിയും പുറത്തു മഴയത്തും പൂളിലുമായി കളിച്ചു രസിക്കുന്നു. ആ റൊമാന്റിക്ക് കളിയിൽ ഉർവി പൂത്തുലയുന്നു.

താജ് മഹലിൻ്റെ വശ്യതയും ഇളം ചരക്ക് ഉർവിയും – 1

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവിചാരിതമായി പരിചയപ്പെട്ട ഇളം ചരക്ക് ഉർവിയുമായി ബ്ലോഗ് എഴുതുന്ന അങ്കിൾ ജാക്ക് ആഗ്രയിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച് താജ് മഹലിനെ സാക്ഷിയാക്കി അവളെ രതിയുടെ പടവുകൾ കയറ്റുന്നു.