കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം – 6

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ജാക്ക് ഷെറിൻ്റെ ഇളം പൂറിൻ്റെ സീൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു സുഖിപ്പിച്ചു അവളെ രതിയുടെ വർണ്ണലോകത്തേക്കു നയിക്കുന്നു. കൂട്ടിനു ഫെമിയും

കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം – 5

ഷെറിൻ്റെ ഇളം ചക്ക നക്കി അവളെ സുഖിപ്പിച്ച ശേഷം ജാക്ക് ഫെമിയുടെ കൂതി പൊളിക്കുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം വിവരിക്കുന്നത്.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം – 4

ജാക്ക് കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകൾ ഫെമിയുടെ കൂട്ടുകാരി ഷെറിൻ്റെ ഇളം പൂർ തിന്നു കൊടുത്തു അവളെ സുഖത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥ.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം – 3

ഈ തവണ കഥയിൽ ജാക്കും കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകൾ ചരക്കു ഫെമിയും 69 കളിച്ചും, ഫെമിയെ ജാക്കിൻ്റെ കുണ്ണയിൽ കേറി പൊതിച്ചും, രണ്ടു പേരും നല്ലതു പോലെ സുഖിക്കുന്നതും ആണ്.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം – 2

ഈ തവണ ഇളം ചരക്കും കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുമായ ഫെമിയെ ജാക്ക് കുനിച്ചു നിർത്തി അവളുടെ കനത്ത ചക്ക ഊക്കി സുഖിച്ച കഥ.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളുടെ പൂങ്കാവനം

ഇത് ജാക്ക് കൂട്ടുകാരൻ ടോമിൻ്റെ ചരക്കു മകൾ ആയ ഫെമിയുടെ ഇളം തേൻ നിറത്തിലുള്ള പൂങ്കാവനം തുറന്നു തേൻ കുടിച്ച കഥ. ആദ്യ സുരതത്തിൽ ആറാടി സുഖിച്ച ഫെമിയും.