കൊച്ചച്ചന്റെ ഇടവകയിലെ കളികൾ – ഭാഗം 4 (സീൽ പൊട്ടിക്കൽ)

ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട കൊച്ചച്ചൻ ഇപ്രാവശ്യം നിമ്മിയുടെ ഇളം പൂറിന്റെ സീൽ പൊട്ടിച്ചു സുഖിക്കുന്നു. നിമ്മിയെ കുണ്ണയിൽ കയറ്റി പൊതിപ്പിച്ച് സുഖത്തിൽ മുങ്ങിയ കഥ.

കൊച്ചച്ചന്റെ ഇടവകയിലെ കളികൾ – 3 (നിമ്മി കൊച്ചിന്റെ ഇളം പൂർ)

പള്ളിയിലെ കൊയറിൽ പാടുന്ന നിമ്മിയെന്ന ഓമനത്തം തുളളി തുളുമ്പുന്ന മെലിഞ്ഞു സുന്ദരിക്കുട്ടിയെ കൊച്ചച്ചൻ കളിക്കുന്ന കൊതിപ്പിക്കുന്ന കമ്പിക്കുട്ടൻ കഥ. അച്ചനു ആദ്യമായി കിട്ടിയ ഒരു പണിയുടെയും കഥ.

കൊച്ചച്ചന്റെ ഇടവകയിലെ കളികൾ – 2

കപ്പിയാരുടെ ഭാര്യ അന്നാമ്മയുടെ കൂതി അടിച്ചു പൊളിച്ചു പാലൊഴിച്ചു വെഞ്ചരിച്ച കൊച്ചച്ചനോട് അന്നാമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിച്ചു. കുടുംബശ്രീയിലെ റോസമ്മയുടെ ഇരട്ട ചരക്കു പെമ്പിള്ളേര് ആനിയേം ആൻസിയേയും ശരിയാക്കി കൊടുക്കാന്നു പറഞ്ഞത്.ഇളം ചരക്കുകൾ ആനിയും ആൻസിയുമായി കൊച്ചച്ചന്റെ മദന കേളികൾ.

കൊച്ചച്ചന്റെ ഇടവകയിലെ കളികൾ – 1

ഇടവകയിലേക്കു പുതുതായി വന്ന സുമുഖനും സുന്ദരനും ആയ കൊച്ചച്ചന്റെ കാമകേളികൾ. കൊഴുത്തു മുറ്റിയ മദാലസകളും ഇളം തരുണികളും ആയ സുന്ദരികളുമായുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മദന കേളികൾ. കുണ്ണയിൽ കേറി കുതിര കളിക്കുന്ന ഇളം പൂറുകൾ. ഡോഗി അടിക്കുന്ന മദാലസകൾ. ഗ്രൂപ് കളിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാർ. കുണ്ണ ഊമ്പി പാൽ കുടിച്ചു ദാഹം തീർക്കുന്ന പ്രൗഢകൾ.