കല്യാണപെണ്ണ് ആയിഷയുടെ പൂറു പൊളിച്ച കുക്ക് – 2

കഴിഞ്ഞ തവണ കുക്ക് ഹസ്സൻ ആയിഷയെ ഊക്കിപ്പൊളിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു സുൽഫിയെ. തുടർന്ന് ഹസ്സൻ അവളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതും പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങളും.

കല്യാണപെണ്ണ് ആയിഷയുടെ പൂറു പൊളിച്ച കുക്ക്

കല്യാണത്തലേന്നു കുക്ക് ആയ കിളവൻ ഹസ്സൻ കല്യാണപ്പെണ്ണിൻ്റെ കാമുകനുമായുള്ള രഹസ്യ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നതും പിന്നീട് അതുപയോഗിച്ച് ആയിഷയെ പണിയുന്നതും ആണ് കഥ.