എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 3

എന്റെ ലേഡി ബോസ് ഹേമ മാഡത്തിന്റെ കളി തുടരുന്നു. എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കിയ മാഡത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ സുന്ദരിയായ മകൾ ആയില്യയിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാക്ക് മാറുന്നു.

എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 2

ഹേമ മാഡത്തിന്റെ മകളെ നാട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. മാഡത്തിനോടൊപ്പം മുംബൈയിൽ എത്തി ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഒരു കിടിലൻ കളി.

എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡം – ഭാഗം 1

അവതാരക ലക്ഷ്‌മി നായരുടെ ഛായയുള്ള എന്റെ ബോസ് ഹേമ മാഡത്തിനെയും പിന്നെ അവരുടെ മകൾ ആയില്യയെയും ഒരു അവസരം ഒത്തുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളച്ചു കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.