ഡ്രൈവറുടെ ചരക്ക് ഭാര്യയും മകളും – 2

ജാസിം റംലയുടെ മകൾ സനയെ അരഞ്ഞാണം ഇട്ടു കൊടുത്തു കൊഞ്ചിച്ചും കഴപ്പിച്ചും ഒടുവിൽ സനയെ കളിച്ചു കൊടുത്തും സുഖിക്കുന്നു.

ഡ്രൈവറുടെ ചരക്ക് ഭാര്യയും മകളും – ഭാഗം 1

ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ കുവൈറ്റിലെ ഡ്രൈവർ സലിം ഇക്കയുടെ ഭാര്യ റംലത്തിനെയും ചരക്ക് മകൾ സനയെയും കളിച്ച കഥ.