കേണലും കഴപ്പികൾ മിയയും മീനുവും – 2

മേനോൻ ചരക്കുകൾ മിയയെയും മീനുവിനെയും അവരുടെ ഇളം പൂറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു സുഖിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇളം പൂറുകൾ ആസ്വദിച്ചു മേനോനും.

കേണലും കഴപ്പികൾ മിയയും മീനുവും – 1

അടുത്ത ഫ്‌ളാറ്റിൽ പുതുതായി വന്ന കേണൽ ജീ കെ നായരുമായി തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ടു ഇളം കഴപ്പികൾ ആയ മിയയുടെയും മീനുവിന്റെയും കളികൾ.