അഞ്ജനയുടെ കഴപ്പുകൾ – 2

അഞ്ജനക്ക് ആ തണുപ്പിൽ അവളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതും, ക്രിസ്റ്റി അത് മുതലെടുത്ത് അവളെ നല്ലപോലെ കഴപ്പിളക്കി കളിക്കുന്നതും.

അഞ്ജനയുടെ കഴപ്പുകൾ – 1

ഓഫീസിൽ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന, തനിക്ക് ഏറെ വേണ്ടപ്പെട്ട അരുൺ ചേട്ടനെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ ഇടുക്കിയിൽ എത്തുന്ന ക്രിസ്റ്റിക്ക്, അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ സുന്ദരി ഭാര്യ അഞ്ജനയുമായി അവിചാരിതമായി കിട്ടുന്ന കളി.