Ettanum Njanum

ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ പോകുന്നത് മുന്നേ പറഞ്ഞ കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം ആണ് വയിഅകതവ്ര്കുമ് വായിച്ചു മറന്നവ്ര്കും എന്റെമ ഭര്ത്താ്വിന്റെ ഫ്രിഎണ്ട്മായി ഞാന്‍ ആദ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എല്ലാവര്കും സത്യമാണോ എന്നാണ് മെയിലില്‍ ചോധികാന്ഉ ള്ളത് സത്യമാണ്…പിന്നെ ഞാന്‍ അടുത്ത നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയാം ആ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യും ഞാനും നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയി അതും ഏട്ടന്റെ പ്ലന്നിംഗ് ആയിരുന്നു..ഇതു നിമിഷവും അവിടെ പോകാനും എട്ടന് എങ്ങു വരം പറ്റാന്‍ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഡേ എന്റെഎ ഹസ്ബന്ഡ് ജോലി യുടെ ആവിശ്യത്തിന് ആയി…

അടുത്ത ജില വരെ പോകേണ്ടി വന്നു അന്ന് ഉച്ച ടൈം മോള് വിട്ടില്‍ നിന്നും ചെറുതായ് വീണു ഹസ്ബെണ്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഫ്രിഎണ്ടിനോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ കുറച്ചു കയിഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ വന്നു കൂടെ വൈഫ്‌ എല്ലാ ഞാന്‍ ചോദിച്ചു വൈഫ്‌ ഇല്ലേ അവള് വന്നില പിന്നെ ബൈക്കില്‍ രണ്ടു പേര്‍ ക്കല്ലേ പോകാന്‍ പറ്റഉകയുല്ല് അങ്ങനെ ഏട്ടന്റെ ബൈക്കില്‍ കയറി ഹോസ്പിടല്‍ പോയി വന്നു മോള്ക്ക അധികം നടക്കാന്‍ പാടില്ല അതിനാല്‍ അവള് ടിവിയുടെ മുന്നില്‍ ഇരുത്തി അമ്മ ഡ്രസ്സ്‌ മറ്റേ ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ വെള്ളം കുടികറെ ഒന്ന് ബത്ര്രോമില്‍ പോകേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു

ഞാന്‍ റൂമില്‍ കയറിയ പാടെ ഏട്ടന്‍ കൂടെ വന്നു എന്നെ കേട്ടിപിട്ച്ചു ഞാന്‍ മോളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോള് ഒറ്റക് നടകലെ അമ്മയെ വില്ലിച്ചാല്‍ മതി വരാം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം തന്നെ ഏട്ടന്‍ എന്റെന ടോപ്‌ മാറ്റിയിരുന്നുഞാന്‍ ജീന്സ്ട ആയിരുന്നു അതും ഒരിഞാന്‍ ഏട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ എല്ലാം മാറ്റി എന്നെ കട്ടിലില്‍ കിടത്തിഎന്നോട് ചോദിച്ചു മെല്ലെ മതിയോപെട്ടന് വേണോ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞു മേല്ലേ മതി എന്ന് ചേട്ടന്‍ മെല്ലെ എന്നെ കിസ്സ്‌ ചെയിതു നെറ്റിയില്‍ പിന്നെ കവിളില്‍ പിന്നെ ലിപില്‍ പിന്നെ കഴുത്തില്‍ അങ്ങനെ താഴേക് വന്നു എന്‍റെ മുല വായില്‍ ഇട്ടു ചാപ്പന്‍ തുടങ്ങിഒരു മുല്ല വായയിലും മറ്റേതു കായിലും ഏട്ടന്‍ പെട്ടന് കക്ഷം നക്കി എനിക്ക് ഫീല്‍ ആയി …

പിന്നെ ചേട്ടന്‍ താഴേക് നക്കി നക്കി പോകാന്‍ തുടങ്ങി ഞാന്‍ കണുകള്‍ അടച്ചപ്പോള്‍ ചേട്ടന്‍ നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ നോക്കിപോകിളില്‍ കുറെ ടൈം നാവില്‍ കൊണ്ട് ഇള്ളക്കി പിന്നെ താഴേക്കുറച്ചു രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം നക്കി എന്‍റെ താഴെ പൂറില്‍ നക്കി ആ പേര് അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഉപയോഗികരില എട്ടന് ആണ് അത് എന്നോട് അപ്പോള്‍ പറയാന്‍ പറഞ്ഞെ ഞാന്‍ കാല് വിടര്‍ത്തി കൊടുത്തുഎട്ടന് ഉള്ളില്‍ നാവ് ഇട്ടു വലിച്ചു ഞാന്‍ ഉച്ചപാട് ആക്കാന്‍ തുടങ്ങിഏട്ടന്റെ തല ഞാന്‍ അതില്‍ അമര്‍ത്തി ഏട്ടന്‍ എന്തെലമോ ചെയിതുകുറച്ചു കയിഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ കുണാ കാണിച്ച് തന്നുഞാന്‍ തൊട്ടപ്പോള്‍ വായില്‍ ഇടാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ചപ്പി ഏട്ടന്‍ തല പിടിച്ചു അതില്‍ അമര്‍ത്തിഞാന്‍ ഏട്ടനും കുറെ വായില്‍ ഇട്ടു പിന്നെയും ഏട്ടന്റെ എന്‍റെ പൂര്‍ വായില്‍ ഏട്ടന്‍ തുടങ്ങികുറച്ചു വായില്‍ ഇട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് മുത്രം ഒഴിക്കാന്‍ തോന്നി ഞാന്‍ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്റെ മറുപടി എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു ഒഴിചോ എന്ന് ഞാന്‍ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോള്‍ ഒഴിക് എന്ന് പറഞ്ഞുഞാന്‍ ഞെട്ടി ഏട്ടന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചു ബട്ട്‌ കുറെ നോക്കിയിട് പോകുന്നില എന്നോട് മുക്കാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ മുക്കി ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ ഏട്ടന്റെ മുഖത്തും വായിലും എല്ലാം ആയി

ഏട്ടന്‍ നാവ് കൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെയും നക്കി ഞാന്‍ തളരാന്‍ തുടങ്ങി ഏട്ടന്‍ കുണാ അവിടെ വച്ച് കയറ്റാന്‍ ഞാന്‍ വിടര്‍ത്തി കൊടുത്തു മെല്ലെ മേല്‍ കയറ്റി കുറച്ചു കയറി ഏട്ടന്‍ മെല്ലെ ടിഎറ്റ് ആക്കി തളി കയറി ഒത്ത് എന്ത് സുഖംയിരുന്നു ഞാന്‍ ഉച്ചയകി മോള് കേട്ട് അമ്മെ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു മോളെ ഒരു പാറ്റ വന്നതാ എന്ന് ഏട്ടന്‍ കയറ്റി കൊണ്ട് ഇരുന്നു അപ്പോള്‍ കാള്ളിംഗ് ബെല്‍ കേട്ട് നമ്മള്‍ രണ്ടു പേരും നല്ല ഫീളില്‍ ആയിരുന്നു നിറുത്താന്‍ തോന്നിയില്ല ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ്‌ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഏട്ടന്‍ കയറ്റല്‍ തുടരുന്നു ബെല്‍ അടിക്കുന്നു മോള് വിള്ളികുന്നു അമ്മെ ആരോ വന്നു എന്ന് മോളുടെ പറഞ്ഞു അമ്മ വരാം എന്ന് ഏട്ടന്‍ പിന്നെയും കയറ്റി പിന്നെയും കയറ്റിവരന്‍ ആയി രണ്ടു പേര്‍ക്കുംഏട്ടന്‍ ഉള്ളില്‍ കളയടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാന്‍ ആ സുഗത്തില്‍ ആയ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത അടിയില്‍ ഏട്ടന്‍ കളഞ്ഞു ആ എന്തോ പോല്ലേ ആയി

പെട്ടന് എന്നിട് ഡ്രസ്സ്‌ മാറ്റിഡോര്‍ അവിടെ പോകാന്‍ നോക്കി ജനലിഉടെ നോക്കി ഏട്ടന്റെ വൈഫ്‌ ഞാന്‍ ഓടി ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഏട്ടന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ കിടാക്കം തല ചുറ്റല്‍ എന്ന് പറ നീ കിടിച്ചില്‍ നിന്നും വരുന്നത് പോല്ലേ ചെയിന്‍ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോള്‍ എന്നെ പിടിച്ചു ലിപില്‍ ഒരു കിസ്സ്‌ ചയിതു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു നല്ല ആളാണ് വൈഫ്‌ അപ്പുറം ഉണ്ട് എന്നിട എന്ന് അപ്പോള്‍ എന്നെ കുണാ കാണിച്ച് അവിടെ മുഴുവന്‍ പാല്‍ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഞാന്‍ അത് വായില്‍ വലിച്ചു എന്നിട് ഡോര്‍ തുറക്കാന്‍ ഓടി ……