തരിക്കും പൂറിന്‌ തുടിക്കും കുണ്ണ !! ഭാഗം -8

അവന് വീണ്ടും അവളുടെ കാലുക ള്ക്കിടയില് വന്നു. ഗീത  പഴയതു പോലെ കാല് മടക്കി പൂര് വിടര്ത്തി കൊടുത്തു. ക ണ്ണന് പൂര് വിടര്ത്തി മദനദ്വാരത്തില് നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ പൂര്തേനില് കുഴഞ്ഞ മുന്തിരിക ള് അവനെ വരവേറ്റു. അവനു വായില് വെള്ളമൂറി. ക ണ്ണന് ചേച്ചിയുടെപൂറ്റില് ചുണ്ടമര്ത്തി. ആദ്യം തല പുറത്താക്കി ചേച്ചിയുടെ  പൂറ്റില് തല ക േറ്റാന് നോക്കുന്നു. ഇളനീര് മൊത്തി വലിച്ചു കു   ടിക്കുന്നതു പോലെ അവന് ചുണ്ടമര്ത്തി ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് നിന്നും ഓരോ മുന്തിരിയായി വലിച്ചെടുത്ത് ക ടിച്ചു തിന്നു. ചേച്ചിയുടെ പൂര്കു   ഴമ്പില് മുങ്ങി കു   ളിച്ച മുന്തിരിപഴങ്ങള്ക്ക് അപാര സ്വാദുണ്ടെന്നു അവനു തോന്നി. അഞ്ചു മുന്തിരിയും തിന്നു തീര്ത്തവന് ദാഹമടങ്ങാതെ പിന്നെ അവന്‍ കന്ത് തിന്നാന് തുടങ്ങി.

‘ ഹഐ ഹൈ സ്സ്സ്സ്സ്സ്സ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ്ശ് ഊ അയ്യോഓ വലിച്ചു കുടിക്കെടാ എന്റെ കന്ത്.
പറിച്ചെടുക്കടാ മൊനേ എന്റെ ക ന്ത്. അആ മോനേ നിര്ത്തല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ..ദാ വന്നു തഅഅഅആ”

എല്ലാ സുങ്ങളും ഒത്തു ചേര്ന്ന് അവളുടെ ശരീരം പനി പിടിച്ചതു പോലെ തുള്ളി.
അരക്കെട്ടിലും പൂറ്റിലും എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടിതെറിച്ചു. ഒരു നിമിഷം അവളുടെ ദേഹം
നിശ്ചലമായി.
ചേച്ചിയുടെ വന്നെന്നു അവനു മനസ്സിലായി. ഇനി തന്റെ വെടി പൊട്ടിക്കാന് അവന്
തയ്യറെടുത്തു. ചേച്ചിയുടെ കവക്കിടയില് നിന്നും എഴുനേല്ക്കും മുന്പ് അവന് ചേച്ചിയുടെ പൂറ് മൊത്തമൊന്ന് വാ തുറന്നു ക വ്വിപിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് നിന്നും ഉപ്പുരസമുള്ള മൂത്രധാര അവന്റെ വായില് പതിച്ചു.

”അയ്യോ സോറി ക ണ്ണാ..അറിയാതെ പറ്റിയതാ, മോന് വേഗം ചെന്ന് വായ ക ഴുകി  യേ”

”ഈ ചേച്ചി ക്കെന്താ…എന്തിനാ സോറി. എനിക്കിഷ്ട്ടമായി.ചേച്ചി  തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്, ചെറുപ്പത്തില് ഞാന് ചേച്ചിയുടെ മടിയില് കി  ടന്നു മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോള് എത്രയോ തവണ എന്റെ മൂത്രം ചേച്ചിയുടെ വായില് തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോള് ചേച്ചിയുടെ മൂത്രം എന്റെ വായില് ആയാല് എന്തിന സോറി പറയുന്നത്”

”ക ണ്ണാ അതു ചെറുപ്പത്തില്…ഉണ്ണിമൂത്രം പുണ്ണ്യാഹം എന്നല്ലേ”

”ഉണ്ണിമൂത്രം പുണ്ണ്യാഹം എങ്കില് പെണ്ണു മൂത്രവും പുണ്ണ്യാഹം തന്നേ. ചേച്ചി യിങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചേ. എന്റെ വായ് നിറയേ താ”

 ”അയ്യേ വേണ്ട മോനെ..എനിക്കു വയ്യ”

”ഞാന് പിണങ്ങുവേ.. വേഗം ഒഴിക്ക്..എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ ആപ് ക യറ്റാന്”

”അയ്യോ ക ണ്ണാ പറഞ്ഞത് കേള്ക്ക്. മാത്രമല്ല കി  ടക്കയിലും ആവും”

”ചേച്ചി  ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ..കിടയ്ക്കയിലാവുന്നത് പിന്നെ വെയിലത്തിട്ടു ഉണക്കിയാല് പോകും”ക ണ്ണന്റെ നിര്ബന്ദത്തിനു വഴങ്ങി ഗീത  പൂറ് തുറന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ അനുജ  ന്റെ വായിലേക്ക് അമ്രുതധാര വര്ഷിച്ചു. ക ണ്ണന് ക ണ്ണടച്ചു വായ തുറന്നു അതു മുഴുവന് ഏറ്റു വാങ്ങി. അവന്റെ വായും മൂക്കും മുവുമെല്ലാം ചേച്ചിയുടെ മൂത്രത്തില് അഭിഷിതമായി. കിടക്ക നനഞ്ഞു. അവന് വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് നാവിറക്കി. പൂര്തേനെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു. ക ണ്ണന് മദനദ്വാരത്തില് നാവിട്ടും, ക ന്ത് ചപ്പിയും ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് വീണ്ടും പൂര്തേന് വരുത്തി. വിരലിട്ടു നോക്കി അവസ്ഥ നോക്കി. കുണ്ണ ക യറാന് പൂര് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് അവനറിഞ്ഞു.

”ക ണ്ണാ കു   ണ്ണ ക യറ്റെടാ ക ണ്ണാ..ചേച്ചിയുടെ പൂച്ചിയ്ക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല.
ഓമന ക ണ്ണാ വാ വാ, കുണ്ണ ക യറ്റി താ താ”
ക ണ്ണന്   ചേച്ചിയുടെ മദനദ്വാരത്തിനു മുന്പില് തന്റെ ക ന്നി പണ്ണിനായി കൈയ്യില് കുലച്ച കുണ്ണയുമായി തയ്യാറെടുത്തു നിന്നു. പൂര്തേനൊഴുകുന്ന പൂര്ദ്വാരത്തിന് പൂമുത്ത് പുരുഷായുധം പൂര്ണരൂപം പൂണ്ടൂ. അടിവെച്ചടിവെച്ച് അത് അവളുടെ അക ത്തളങ്ങളിലേക്ക് ആര്ത്തിപൂണ്ട് ആനയിക്കപ്പെട്ടു.
തടിച്ച കുണ്ണയുടെ കുത്തിക യറ്റം ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് വികാരസാഗരം ഉയര്ത്തി. ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി അനുജന് കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് ക ടവരെ ക യറി. സുഖം കൊണ്ട് അവള് ഞ്ഞരങ്ങി. ക ണ്ണന് കു   ണ്ണ കന്തിനോടുരച്ചും കൊണ്ട് താളത്തില് മേളത്തില് പണ്ണ് തുടങ്ങി. പൂര്കു   ഴമ്പിന്റെ സഹായത്താല് കു   ണ്ണ അനായാസം പൂറ്റില് ക യറി ഇറങ്ങി. ചേച്ചി അവന്റെ  വജ്രായുധം തന്റെ മാംസ ഉറയില് പൊതിഞ്ഞു.

‘അആ മമമമഒഊ ശ്ശ്ശ്….ആഞ്ഞടി….അഅഅഅആആആആആആ”
ക ണ്ണന് എന്ന് വിളിക്കപെടുന്ന ക്രുഷ്ണ കുമാറിന്റെ ലീല സ്വന്തം ചേച്ചി യായ ഗീത യുടെ യോനിയില് അങ്ങിനെ തുടര്ന്നു. അനുജ  ന്റെ ശക്ക്ത്തിയിലും ക ഴിവിലും മതിമറന്നു ചേച്ചി  അവന്റെ അരക്കെട്ട് പിടിച്ചു അവന്റെ ഓരൊ താഡനത്തിനും തന്റെ അരക്കെട്ട് ഉയര്ത്തി സഹായിച്ചു. അവന്റെ ഉണ്ടക ള് തന്റെ പൂറ്റിനു താഴെ ആഞ്ഞു പതിക്കുന്നത് അവള് അറിഞ്ഞു. അത്ര വേഗത്തിലായിരുന്നു ക ണ്ണന്റെ മായാവിലാസം. ഗോവര്ദ്ധനഗിരി പോലെ ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്ന മുലക ള് അടിയുടെ ശക്ക്ത്തിയില് ആടിയുലഞ്ഞു. അവന്റെ കാളിയന്‍  സര്പ്പം അവളുടെ യോനി നദിയില് ഊളിയിട്ടു. കണ്ണന്റെ വിഷം വിഷസഞ്ചിയില് കി  ടന്ന് തിളച്ചു മറിഞ്ഞു. കു   ണ്ണയിലൂടെ പുറത്തുവറാന് അതു വഴി തേടി ഓടാന് തയ്യാറെടുത്തു. സുരലോ സുഖങ്ങള് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടേയും അരക്കെട്ടില് കുമിഞ്ഞു കൂടി പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കത്തെത്തി.
ക ണ്ണന്റെ കുണ്ണ തന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഗുഹയില് വീങ്ങുന്നത് ഗീത  മനസ്സിലാക്കി..
”ക ണ്ണആ മോനേഏ..അയ്യോഓഓ….ചേച്ചിയ്ക്കിതാ വീണ്ടും………………….”
”ചേച്ചീ പൂച്ചീ ….ഏഏഏ..എനിക്കും…..ഇതആ പിടിച്ചോ അമ്രുത ധാര…”
അരക്കെട്ട് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, അരക്കേട്ടില് പ്രക മ്പനം സ്രുഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, കുണ്ണയില് നിന്നും സുഖവെള്ളം ചേച്ചിയുടെ പൂറിലേക്ക് ചീറ്റി. അതേ സമയം ചേച്ചിയുടെ പൂറ് അനുജ  ന്റെ പ്രസാദം ഏറ്റു വാങ്ങി കൊണ്ട് കാമസുഖത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ രതിമൂര്ച്ചയണഞ്ഞു….. തളര്ന്നു തന്റെ മാറില് മുഖം പൂഴ്ത്തി കി  ടക്കുന്ന അനുജ  ന്റെ മുതുക ത്ത് ചേച്ചിയുടെ കൈക ള് സഞ്ചരിച്ചു. ഇനിയും ഇനിയും ദിവസം തോറും വരാന് പോകു   ന്ന ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളെ ഒര്ത്ത് ആ ഹ്രിദയം തുടിച്ചു. തന്റെ പൂറിനു മേലെ അമര്ന്നു കി  ടക്കുന്ന, തനിക്കിത്രയും സുഖം സമ്മാനിച്ച തന്റെ അനുജന്റെ തളര്ന്ന സമ്മാനം തേടി ഗീത യുടെ കൈക ള് തഴോട്ടു നീങ്ങി………
ഗോകുലത്തില് ഗീത യുടെയും ക ണ്ണന്റേയും ലീലാവിലാസങ്ങള് അന്നു മുതല് നിരന്തരമായി അരങ്ങേറി. കുടം ക ണക്കിനു കുണ്ണപാലും , പൂര്നെയ്യും ഒഴുകി  . ചേച്ചിയും അനുജനുമെന്ന ബന്ധത്തിനുപരി അവര് ഭാര്യ ഭര്ത്താക്കന്മാരെ പോലെയായി. പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ലാതേ അവരുടെ സംഭോഗം അരങ്ങേറി.

കഥ അവസാനിക്കുന്നു കൂട്ടരേ……എപ്പടി? അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…..

[email protected]