ആശാത്തിയുടെ പൂഴിക്കടകന്‍! ഭാഗം -3 (Asaathiyude Poozhikkadakan bhagam-3)

എന്റെ മുഖം അവരുടെ പൂര് പൊതിഞ്ഞ ആ ഷഡ്ഡിയുടെ മുന്ഭാഗത്ത് മണപ്പിച്ചു.
എന്റെ വായ ഞാനവിടെ മുട്ടിച്ചപ്പോള് അവര് അലറി ….

“അമ്മച്ചീ… ഞാന് ഷെഡ്ഡി ഊരി നിലത്തേക്കിട്ടു. അവരുടെ പൂറ് വടിച്ചിരുന്നില്ല. രോമാവൃതമായ ആ പൂറിലേയ്ക്ക് ഞാന് എന്റെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു. എന്റെ നാവ് ആ മദനചെപ്പിന്റെ ഉള്ഭാഗത്തേക്കു് നുഴഞ്ഞു കയറി. അവര് കിടക്കയില് കിടന്നു പിടഞ്ഞു. എന്റെ തല പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിര്ത്തി. ഞാന് നാവ് കൊ് എന്റെ അഭ്യാസം തുടര്ന്നു….

“എന്റെ പൂര് നക്കി തുടയ്ക്കടാ …. അവര് മോങ്ങി. അവര് കാലുകള് പൊക്കി എന്റെ തലയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ആ സ്ഥിതിയില് ഞാന് വീും വീും അവരുടെ പൂറ്റിലേയ്ക്ക് എന്റെ നാവ് ചുഴറ്റി. ഞാന് അവരുടെ കന്ത് നാവും പല്ലും കൊ്ണ്ടു മൃദുലമായി വലിച്ചു കുടിച്ചു…. എന്റെ അമ്മച്ചിയേ… അവര് നിലവളിച്ചു ഞാന് പിടിവിട്ടില്ല. വീും എന്റെ ചുുണ്ടുകള് കൊ്ണ്ടു നക്കാനും ഞെരടാനും തുടങ്ങി. അവര് കട്ടിലില് കിടന്നു് അരക്കെട്ട് വെട്ടിച്ചു കൊിണ്ടുരുന്നു….

“എനിയ്ക്ക് വരുന്നെടാ… മതി ഞാന് ചത്തു…. എന്നു് അവസാനം ഒരു നീണ്ടു നിലവളിയോടെ അവര് തളര്ന്നു വീണു. അവരുടെ കാലുകള് അയഞ്ഞു. ഞാന് അവരുടെ മുകളിലേയ്ക്കു കയറി അവരുടെ ചുുണ്ടുകളില് ഉമ്മവെച്ചു.

‘നീ ആള് കേമന് തന്നെയാണു് എവിടെന്നാണു് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത്…?

‘ചേച്ചിയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്നെ?

‘എന്റെ മോനേ ഇതുപോലെ ആരും എന്നെ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വരും അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാല് എണീറ്റ് പോകും…

‘ചേച്ചിയുടെ ഭര്ത്താവോ?

ഓ, അങ്ങേരു് കള്ളു കുടിച്ചാല് പിന്നെ ബോധമുാവില്ല…. പിന്നെയാ പണ്ണുന്നത്?
എന്റെ പൂറിന്റെ കടി മാറ്റാന് ഞാന് വേറെ പണി (അവരുടെ കൈ കാണിച്ചിട്ട്)
നോക്കേി വരും. അതു ശരി ഇനി നിന്റെ കാര്യം നടക്കട്ടെ… അവര് എണീറ്റു,

‘നീ കിടക്കു് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാന് മുകളില്.’ അവര് അവരുടെ കാലുകള് കവച്ചു വെച്ച് എന്റെ കുണ്ണയ്ക്ക് മുകളില് ഇരുന്നു. പതുക്കെ അവരുടെ പൂറ് എന്റെ കുണ്ണയെ വിഴുങ്ങി. എന്റെ കുണ്ണ അവരുടെ പൂറില് കയറുമ്പോള് അവരുടെ വായില് നിന്നു് ഒരു ശബ്ദം വന്നു…

“എന്റെമ്മച്ചീ… ഇത് എന്റെ പൂറ് പൊളിയ്ക്കും എന്നാ തോന്നുന്നത്… ഞാനവരുടെ മുലകളില് എന്റെ കൈ വെച്ചു.അവര് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് പണ്ണാന് തുടങ്ങി. എന്റെ കൈകള് അവരുടെ മുലകള് കശക്കി കൊിരുന്നു. അവര് ഞെരങ്ങുകയും മൂളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുായിരുന്നു.എന്റെ കൈകള് അവരുടെ മുലകളും ചന്തിയും മാറി മാറി അമര്ത്തി കൊിരിയ്ക്കുക ആയിരുന്നു. അവര്ക്കു് വലിയ സുഖം തോന്നി. എന്റെ കുണ്ണയില് അവര് താഴ്ന്നും പൊങ്ങിയും കളിച്ചുകൊിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് അവരെ അടിയിലാക്കി, എന്നിട്ട് പതുക്കെ എന്റെ കുണ്ണ അവരുടെ പൂറ്റിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. അവര് കൈകൊ് ആ മനോഹര കവാടത്തിന്റെ വാതില് വകഞ്ഞു മാറ്റി. എന്റെ കുണ്ണ വീും അവരുടെ പൂറിലേയ്ക്ക് തള്ളി കയറി. ഒരു സീല്ക്കാരം അവരുടെ ചുുകളില് നിന്നു് ഉതിര്ന്നു. എന്റെ നക്കലും അവരുടെ മേലെക്കേറിയുള്ള കളിയും കാരണം ആ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം നനഞ്ഞിട്ടുായിരുന്നു. ഞാന് പതുക്കെ അവരുടെപൂറില് അടിക്കാന് തുടങ്ങി. അവരുടെ ഇരു വശത്തും എന്റെ കൈകള് ഊന്നി ഞാന് വേഗത കൂട്ടി. അവരുടെ വിരലുകള് എന്റെ പുറത്ത് വരയാന് തുടങ്ങി.

‘അടിക്കടാ മോനേ…. ഇനിയും, എന്റെ പൂറ് പൊളിക്കടാ കുട്ടാ… എന്നു് എനിയ്ക്ക്

സ്വര്ഗ്ഗം കിട്ടിയ ദിവസം ആണു്…., നിറുത്തല്ലേ എന്നെ പണ്ണടാ… ഇനിയും…”

അഅഅമ്മച്ചിയേയേ…. വേഗം വേഗം…. ഓാാാാ…. അവര് പുലമ്പികൊിരുന്നു.

ഞന് നിറുത്തിയില്ല, അവരുടെ അരക്കെട്ട് പിടിച്ച് പൊക്കി എന്റെ കുണ്ണ വീും

ആഴത്തില് ഇറക്കി. അവര്ക്കത് വല്ലാതെ സുഖിച്ചു. അവര് അരക്കെട്ട് ഇട്ട് വെട്ടിക്കാന് തുടങ്ങി….

‘എന്റെ പൊന്നേ… ശരിയ്ക്കും പണ്ണടാ…. കുണ്ണ പൂറ്റിലേയ്ക്ക് ഇനിയും ആഞ്ഞടിക്കടാ…

അവര് കേണു. അവരും രതിസുഖത്തിന്റെ മൂര്ദ്ധാവില് നില്ക്കുകയായിരുന്നു.

‘ചേച്ചീ എനിയ്ക്ക് വരുന്നു…. ഞാന് പറഞ്ഞു എനിയ്ക്കും…. ചേച്ചിയും പറഞ്ഞു

എന്റെ പണ്ണലിന്റെ ആക്കം കൂടി. ഒരു അവസാനത്തെ വെട്ടിക്കലോടെ അവര്ക്കു

വന്നു. ഞാന് രുമൂന്നു് പ്രാവശ്യം കൂടി അടിച്ചപ്പോള് എനിയ്ക്കും സ്കലനമുായി.

ഞാന് അവരുടെ മേലേയ്ക്ക് തളര്ന്നു വീണു.

‘ഓഹോ… ഇതുപോലെത്തെ സുഖം എനിയ്ക്ക് ജീവിതത്തില് കിട്ടിയിട്ടില്ല…. നിന്നെ

ഞാന് വിടൂല്ല… നിന്റെ കുണ്ണ എന്നും എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്…

‘ചേച്ചി എപ്പോള് വിളിച്ചാലും ഞാന് വരും… ഞാന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ മുലകളില്

ഞാന് എന്റെ മുഖം ഉരസി, അവര് ഞെളിഞ്ഞു…

‘മതിയെടാ ഇനി എനിയ്ക്ക് തീരെ ശേഷിയില്ല…. നിന്റെ കുണ്ണ കിട്ടുന്ന പെണ്ണ്

ഭാഗ്യവതിയായിരിയ്ക്കും”

അവര് എഴുന്നേറ്റ് മുടി ശരിയാക്കി, എന്നിട്ട് വസ്ത്രങ്ങള് എടുത്തണിഞ്ഞു. ഞാന്

നോക്കി കൊിരുന്നു. അവരുടെ മാറും, ആ പൊക്കിളും എന്നെ ലഹരി പിടിപ്പിച്ചു.

‘നിന്റെ അമ്മയും മറ്റും എപ്പോഴാ വരിക ?

‘ മൂന്നു് ദിവസം കഴിയും… ഞാന് പറഞ്ഞു.

‘ഞാന് നാളെ നേരത്തെ വരാം… നിന്നെ ശരിയ്ക്കും സുഖിപ്പിക്കണമെങ്കില് ഇനിയും

സമയം വേണം. ഞാന് പുഞ്ചിരിച്ചു, ഒരു അവസാന മുത്തം തന്നിട്ട് മിനി ചേച്ചി ഇറങ്ങിപ്പോയി.

ഡെബൊനീര് വായിയ്ക്കുന്നതിലും സുഖം…. ഞാന് മനസ്സില് പറഞ്ഞു.

‘നീ എന്താ ഓര്ക്കുന്നെ…? മിനി ചേച്ചി ചോദിച്ചു. ഞാന് പഴയ ഓര്മ്മകള് വിട്ട്

വര്ത്തമാന കാലത്തിലേയ്ക്ക് വന്നു.

‘നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കളിയെ പറ്റി ആലോചിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാന് പറഞ്ഞു.

‘മിനി ചേച്ചി എവിടെയാ താമസിയ്ക്കുന്നത്?

അവര് സ്ഥലം പറഞ്ഞപ്പോള് എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായി അത് ഒരു ചേരി പ്രദേശമാണെന്നു്..

‘ഭര്ത്താവോ ?

‘അതിയാന് കള്ളു കുടിച്ചു ചത്തു… അല്ലേലും അങ്ങേരുായിരുന്നിട്ട് എനിയ്ക്ക് ഒരു

പ്രയോജനവും ഇല്ലായിരുന്നു…. ജോലി ചെയ്ത് വീട് നടത്താന് ഞാന് കാശുാക്കണമായിരുന്നു.

‘ഇപ്പോള് എന്താ ജോലി…?

‘അങ്ങിനെ പറയത്തക്ക ജോലി ഒന്നുമില്ല… പിന്നെ ഇടയ്ക്കു കിട്ടുന്ന വീട്ടു ജോലി

ചെയ്യും, അല്ലെങ്കില് ആവശ്യക്കാര് വന്നാല് അവരുടെ കൂടെ പോകും… അങ്ങിനെ

പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയുന്നു.”

ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍
അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക…അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍   അറിയിക്കുമല്ലോ…