ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ സവിതയും, നാണംകുണുങ്ങി വിദ്യാർത്ഥിയും (Tuition teacher Savitayum nanamkunungi vidhyarthiyum)

പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുന്നതിനാൽ തൻ്റെ നാണക്കാരനായ അനിയന് കണക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാമോന്ന് സവിതയുടെ കൂട്ടുകാരി ശ്വേതാ ചോദിക്കുമ്പോൾ സവിത സമ്മതിക്കുന്നു. പെണുങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ വളരെ നാണം കാണിക്കുന്ന തൻ്റെ അനുജൻ്റെ ആ സ്വഭാവം കൂടി മാറ്റി തരണമെന്ന് ശ്വേതാ സവിതയോട് പറയുന്നു.

ഏതാനും ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ സവിതക്ക് മനസിലാകുന്നു സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൊണ്ട് പയ്യൻ്റെ നാണം മാറില്ലെന്ന്.

ട്രൈലർ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണാനായി Google.com സന്ദർശിച്ച് “Savita bhabhi videos” എന്ന് തിരഞ്ഞ് ആദ്യം കാണുന്ന ഒഫീഷ്യൽ സവിത ബാബി വീഡിയോ സൈറ്റ് റിസൾട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പിസോഡ് 18-ൻ്റെ വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എഴുതി കാണിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Comment