കല്യാണതലേന്ന് (kalyanathalennu)

Ente adyanubhavam nadakkunnath ente 19 vayasil aanu. Annu njan iti padikkunnnu. Ente ammayide molude kalyanam aayirunnu. Athu kond thanne njanaum chechiyum okke 2 aycha nerathe thanne angott poyi. Ammayum achanum pinne varam ennu paranju. Sherikkum aa time oru aghosham aayirunnu. Veetil eppozhum aalukal undayirunnu. Pillerum okke aayi sherikkum adich polichu.Angane orazhcha poyi. Oru divasm doore ulla ammayimaarum makkalum varunnu ennu paranjirunnu.

 

Pakshe annu njan nerathe urangi poyi. Njan rathri idakk urakkam thelinjappol aaro aduth kidakkunathayi thonni. Roomil light illayirunnu. Nalla urakka chadav aayirunnathnlu kond light idan thonniyila.Enkilum aara kidakkunne ennariyan njan melle thottu. Aaranu manasilayilla. Melle kai eduth njan avarude meth vechu.

 
Ente kai ponthi nilkunna enthilo udakki. Njan melle thottu. Njan pettennu kai eduthu. Njan thottath mula il aanennu mansilayi. Aduth etho pennu aanennu mansilaayi. Pakshe aarannu pidi kittiyilla. Annavide aake ammayide molum ammayiyum ente chechi um aanu pennungalayi undayitunnath. Avar aarelum aavum ennu njan vijarichu.Pakshe athinu shesham enikk ethra kidannittum urangan patiyilla. Aake entho pole, ente jeelttikullil anangan thudangi. Njan melle avarod chernnu. Avar cherinj kidannirunnath kond avarude chanthiyil jacky vekkan pati. Njan melle melle avarude avaide andi cherkkanum edukkanum thudangi. Aake mood aayi. Njan ente kai avarude mulayude molil melle vechu. Melle ente kaikullil aakki melle kashakki. Adyam melle melle ayirunnu enkilum pinneed vegam vegam mulkal maari mari kashakki. Njan kai avide ninnum avaude purath vech thadavan thudangi. Ente viralukal enthilo thatti. Njan melle thottu nokki zip aanrnnu mansilayi. Zip ulla etho dress aanu ittirikkunath ennu vijarichu. Melle aa zip njan oori. Kai kond avarude nagnamaya purath thottu. Athinullilum veethi illa entho ente kayil udakki. Bra de srip aanennu thonnunnu njan athum melle oori. Avarude purath koode viralukal odichu. Pettenu avar thirinju kidannu. Puram bhagam appurathaayi mukham ente nereyum. Njan avarude mugathu koode um chundiloode um melle thdavi. Avarude mugath kis cheyyan thonni. Avarude kavilil njan oru umma koduthu. Aake kambi aayirunnu ente andi. Avane thalarthan theerumanichu. Njn avane puratheduthu adikkan thudangi. Pettenu enikk oru idea thonni avarude kai eduth njn ente andiyil melle vechu. Aa kai ente kai kond ente andiyilum okke njan thadavichu. Avarude kai njan matti veendum swayam adikkan thudangi. Pakshe pettenu vere entho ente andiyil valinj muruki.

 

Njn pedichu. Appol oru shabdam : monu njan adich tharam. Ente aduth kidannirunna avarude shadam aayirunnu ath. Avar kulukkan thudangirunnu. Ethirkkan thonniyilla. Avar paranju mon ishtaanel ente pooril monte paal kalanjo. Enikk entho pole aayi. Pakshe kittiya avasaram kalayan thonniyilla. Njan avarude arakettil kai vechu avarude pant thazhekk oori pinneed panti um. Njan ittitunna mund njan oori jetti um oori njan avarude arayil keri irunnu avarude kaalukalkkidayil njan muttu kuthi. Avarude poorilekk njan ente andi kayati pannan thudangi. Avar mindathe ellam sugich kidannu. Adyam aayirunnu enkilum njan bhangi aayi thanne avarude poorinu sugam nalki. Ente paal avarude poorilekk therichu njan avarude molilekk chaanju. Aa mulkal thalayina aaki kidannu. Kurach kazhinj njan avarude molil ninnum maari katilil kidannu. Avarude molile dress njan pokki. Bra mukalilekk aaki avarude nagnamaya mulakal kaikalil amarthi. Avar cherinj kidannu sahakarichu. Njan avarode chernnu kidannu cheruthayi njan thazhnnu. Avarude mulkal ente chundukalkk nere aayi. Ava njan chappi kannikal valich kudichappo paal vannu. Ippozhum karava undallo ennu njan paranju avaronnu mooli. Mula vayil aaki njan urakkathilekk kadannu.

 
Raavile ezhunnetu njan mund uduthu. Avare avide roomil nokki pakshe kandilla. Aarannu njan innale chodichathumilla. Njan purathekk kadannu. Njan njetti veetil motham aalukal ammayimarum avarude makkalum pinne avarude relativesum. Athil thanne 14 olam pennungal undayirunnu. Avar rathri vannath aanennu thonnunnu. Varumennu innale kettayirunnu. Avaril aarude koode aanu innale kalichath ennu manasilakkan patiyilla. Ith vare enikkath manasilayitilla

 

ഈ  kambi katha  എല്ലാവര്ക്കും  ഇഷ്ടം ആയി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക വഴി കഥാകാരനെ ഇനിയും എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക