ഭാര്യയുടെ കിണ്ണം കള്ളന്‍ കൊണ്ടുപോയി! ഭാഗം -2 (Bhaaryayude Kinnam Kallan kondupoyi Bhagam -2)

ഭാര്യയുടെ കിണ്ണം കള്ളന്‍ കൊണ്ടുപോയ കഥയാണളിയന്മാരേ…. അളിയത്തിമാരേ….. നിങ്ങള്‍ വായിച്ചു തള്ളുന്നത്!

അങ്ങനെയുള്ള ഈ മുംബൈയില്‍ ഇവിടെ സാധാരണ ദിവസം തന്നെ ട്രാഫിക് ജാം ഭയങ്കരമാണു. സയണ് ഫ്ളൈ ഓവ്വറില് തന്നെ അരമണിക്കൂര് എടുക്കും. ബമ്പര് ടു ബമ്പര് ട്രാഫിക.് ക്ലച്ചും ഗീയറും എപ്പോഴും ക്രോളീല് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അല്പ് സ്വല്പ് തട്ടും മുട്ടും ആരും മൈന്ഡു ചെയ്യുകയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നു രണ്ടു ദിവസമായി ചെറിയ മഴ ഉന്ണ്ടായിരുന്നു.ഞാന് കുര്ളയില് ചെന്നു നമിതയെ വിളിച്ചു.വരികയായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്പോഴാണു മഴ കോരിച്ചൊരിയാന് തുടങ്ങിയത്. പോരേ പൂരം. റോഡെല്ലാം ഒരുപോലെ ബ്ലോക്കായി. മാരുതിയാകട്ടെ ബോട്ട് പോകുന്നതുപോലെയാണു നീങ്ങുന്നത് . ബ്രേക്കുംപോര ഒടുവില് ഒരു ഖര് ഖര് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു തുടങ്ങി. ഭാഗ്യത്തിനു ഒരു ഗലിയില് പഞ്ചാബി വര്ക്ക് ഷോപ്പുണ്ടാായിരുന്നു. ഒരു കണക്കിനു വണ്ടി അതില് കയട്ടി താക്കോല് സിംഗിനെ ഏല്പ്പിച്ചു. നമിതയും ഞാനും ഇനി എന്തു എന്നു വിഷമിച്ചു നില്പ്ായി. പ്ലിംഗ്ഗ്ഗ്ഗ്ഗ്ഗ്ഗ്ഗ് !

എല്ലാവര്‍ക്കും കാര് ഉപയോഗിക്കുമ്പൊള് ബസിന്റെ കാര്യം മറക്കും. പിന്നെ ബസില് ഒക്കെ കയറാന് വലിയ പ്രയാസമാണു. നമ്മക്കും അതേ …ഞങ്ങള് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു കുറെ ദൂരം ചെന്നപ്പോള് വെള്ളം കാരണം ചപ്പും ചവറും റോഡാകെ ഒഴുകി ആകെ നാറ്റം. ഒടുവില് ഓട്ടോയും നിന്നു. ഡ്രൈവര് പറഞ്ഞു ചെംബൂരിലേക്കു ബസില് പോയാല് പ്രളയം ബാധിക്കാതെ രക്ക്ഷപെടാമെന്നു. അങ്ങിനെ ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് എത്തി .അതാ ത്രിശൂര്‍ര്‍ പൂരം! അവിടെ പൊടി പൂരം എല്ലാവരും ബസിനു കത്തു നില്ക്കുന്നതാണു കാണുന്നത് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തതിനാല് ഞാനും നമിതയും സ്റ്റാന്ഡില് നില്പ്പായി മുട്ടൊപ്പം വെള്ളം ഉള്ളതിനാല് സാരി കയറ്റി പിടിച്ചാണൂ നമിതയുടെ നില്പ്പ് എന്റെ ഷൂവും സോക്സും ഒക്കെ വെള്ളം കയറി കുതിര്ന്നു ഒരു ബസ് പിടിച്ചു മാന്്ഖുര്ഡ് പോകുന്ന വണ്ടി ആണു.. അതില് ചെമ്പൂര് സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തിറങ്ങാം ..ക്യൂവും ഒന്നുമില്ല തള്ളിക്കയറല് തന്നെ ശരണം. എന്റെ ചരക്ക് ഭാര്യ കൂലികള്‍ക്കിടയില്‍ക്കിടന്നു തള്ളുന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ സങ്കടം വന്നു.അവളുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും ആണുങ്ങള്‍ ആണ്‌ ..അവന്മാര്‍ എന്നെ തള്ളി പിന്നിലേക്കെടുത്തെറിഞ്ഞു.നമിതയുടെ മുലകള്‍ ഒരുവന്റെ പുറത്തമര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.പുറകില്‍ നിന്നവളുടെ മുതുകിനോടൊട്ടി വലിയൊരുത്തന്‍.എനിക്കെന്റെ രക്തം തിളച്ചു….തിളച്ചതു മാത്രം മിച്ചം..നിലത്തു നിര്‍ത്തണ്ടേ? പിന്നെ കണ്ണു തുറന്നപ്പോള്‍ വണ്ടിക്കകത്താണ്‌… ഒരു സബര്ബന് ഏരിയ ആണു. പാലുകാരും മറ്റും അവിടെയാണു താമസം. അലക്കുകാര്, പുറം പണിക്കാര് ഇങ്ങിനെ വളരെ അധികം കൂലിക്കാര് സിറ്റിയിലേക്കു എന്നും രാവിലെ അവിടെ നിന്നും വരുന്നു. പണിയുന്നു…വൈകിട്ടു തിരികെ പോകുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിന്ഡ് അല്ലാത്ത സാധാരണ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ ആണു വൈറ്റ് കോളര് ആയ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എങ്ങിനെയോ ഞങ്ങള് വണ്ടിക്കകത്തായി അട്ടീ അടുക്കിയ മട്ടില് ആള്ക്കാര് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. ഞാന് ഫുട് ബോര്ഡില് നിന്നും ഒരു പരുവത്തില് അകത്തേക്കു കയറി. നമിത ഇതിനകം കുറെക്കൂടി മുന്നിലെത്തി.അവളെ തള്ളി മുന്നിലെത്തിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതാണ്‌ ശരി. അവള് എന്നെ തിരയുകയാണു കാണുന്നില്ല..പക്ഷെ എന്റെ വഴി മുടക്കി ഒരു കൊമ്പന് മീശക്കാര് നില്പ്പു് എത്രയും പെട്ടെന്നു നമിതയുടെ അടുത്തെത്തി സപ്പോര്ട്ടു കൊടുക്കാന് ഞാന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ക്ഷെ അത് ആഗ്രഹമായി നിലകൊണ്ടു..

എന്നെക്കാള് ഒരൂ സീറ്റു മുന്നില് ആണെപ്പോഴും നമിത.ഞാന്‍ എത്തിവലിഞ്ഞു നോക്കി… ‘അരേ ചുപ് ചാപ് ഖഡേ രെഹോ ‘ (അന ങ്ങാതെ നില്ക്കെടാ കെഴങ്ങാ) ഒരു കിളവന് എന്നോടലറി. പുളിച്ച കള്ളിന്റെ മണം ആ വായില് നിന്നും വമിച്ചതു കൊ്ണ്ട് എന്റെ കുടല് പറിയുന്ന ഒരു ഓക്കാനം എനിക്കു അനുഭവപ്പെട്ടൂ. ഇവനൊക്കെ ഇതു എങ്ങിനെ വലിച്ചു കേറ്റുന്നു. നമിതക്കു അടുത്ത് ആരും പെണ്ണുങ്ങള് ഇല്ലെന്ന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണു ഞാന് ശ്രധിച്ചത.് മുന്നിലും പിന്നിലും ആണുങ്ങള് മാത്രം അതും കുറെ കൂലി ടയിപ്പുകള്. എല്ലാം പത്തു നാല്പ്പതു അമ്പതു വയസ്സുകാര്.കൂതറകള്‍..

നിര്വികാരമായ മുഖങ്ങള്. ഉറക്കം തൂങ്ങിയ കണ്ണുകള്. എല്ലാവരും ഉദാസീനര്. ബസിന്റെ ഗ്ലാസ് ജന്നലുകള് പ്രകാശം കടത്തി വിട്ടെങ്കിലും സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതിനാലും ആകെ മഴ പെയ്യുന്നതിനാലും ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷം ആണു ബസില്. നമിത തിരക്കു കാരണം സീറ്റിനിടയിലേക്കു കയറി നില്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുായിരുന്നു.ആരെങ്കിലും തോണ്ടുന്നുവോ എന്തോ.. അവളുടെ കണ്ണുകള് എന്നെ പരതുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നെ ആ കൂലിക്കാര് അവളൂടെ അടുത്തേക്കു വിട പേ ത്മവ്യൂഹത്തില് പെട്ട അഭിമന്യുവിനെപോലെയാണൂ നമിത ഈ കൂലികളുടെ ഇടയില്. നമിത അന്നു ഒരു കറുത്ത ബ്ലവുസും വെള്ള സാരിയും ആണൂ ധരിച്ചിരുന്നത് സ്ലീവെലെസ്സ് ബ്ലവുസ് ആകയാല് തോള് മുതല് നഗ്നമാണു. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്‍ അവളുടെ കൊഴുത്ത ശരീരം കാണാം..മന്ദിരാ… ബേഡിയുടെ കയ്യു പോലെ അവളൂടെ കയ്യുകള് ഉരുുണ്ടു കൊഴുത്തു. മുകളിലെ കമ്പിയില് പിടിക്കാന് കഴിയാത്ത തിനാല് തൂക്കി ഇട്ട ഒരു വളയത്തില് ആണു അവള് പിടിച്ചിരുന്നത.് അതില് തന്നെ ഒരു കിളവനും പിടിച്ചിട്ടു്.ണ്ട് ഞാന് നമിതയെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവള്‍ക്ക് പക്ഷേ വലിയ കൂസലൊന്നും കണ്ടില്ല..അപ്പോള് എനിക്കു തോന്നി അവള് ആണു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരി എന്നു. ഓംകാര എന്ന സിനിമയില് മദ്യപിക്കുന്ന ഗുണ്ടകള്ക്ക ി ടയില് മാദക ന്യത്തം ചവിട്ടുന്ന നടി ബിപാഷ ബസുവിനെ പോലെ അവള് ഒറ്റക്കു എലാ കൂലികള്ക്കിടയില് ഒരു റാണിയെപോലെ നിലകൊണ്ടു.

ഒരു രണ്ടുസീറ്റു കൂടി കടന്നാല് എനിക്കവളൂ ടെ അടുത്തെത്തി സെക്യൂരിറ്റി നല്കാന് കഴിയും. ആ കള്ളുകുടിയന് മീശക്കാരന് ആണു പ്രധാന തടസ്സം. പക്ഷേ ആ മൈരന്‍ എന്നെ തള്ളിയകയ്ഞറ്റി നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. ആവുന്ന തിക്കി തിരക്കി എന്റെ ഭാര്യയാണു അവിടെ നില്ക്കുന്നതെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. ഉണ്ട തന്നെ…പക്ഷെ ആ മദ്യപാനി കല്യാണ സൗഗന്ധികം പറിക്കാന് പോയ ഭീമനെ തടഞ്ഞ കെഴവന്‍ ഹനുമാനെ പോലെ ഒരേ നില്പാണു ഇടയില്. നീ ഒരു മൈരും ചെയ്യണ്ട വീട്ടിപ്പോയി കൊണച്ചാ മതീന്ന ഭാവം…നമിതയും ഉറക്കം തൂങ്ങാന് തുടങ്ങി ഇടക്കു അവളൂടെ പിടി കമ്പിയില് നിന്നും വഴുതുക പോലും ചെയ്തു. പെട്ടെന്നു അവള് മറിയാതെ നിന്നു. മറിഞ്ഞാലും താങ്ങാന് പാകത്തില് കൂലിജനം അവളൂടെ ചുറ്റും തിക്കി തിരക്കുന്നു.മറിയണേയെന്നാവും ആ പുല്ലന്മാരുടെ പ്രാര്‍ഥന..