യാത്രക്കിടയില്‍

Yaathrakkidayil – Yaathracheyyumbol nadanna anubhavangalum, sambhogavum – യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ നടന്ന അനുഭവങ്ങളും, സംഭോഗവും – യാത്രക്കിടയില്‍

ആകാശത്തെ അറേബ്യൻ ഹൂറി

വിമാനത്തിൽ വച്ച് ഒരു അറബി ദേവതയുമായി കൈ കളി നടത്തിയതിന്റെ ഓര്മ, എന്റെ ആദ്യത്തെ മൈൽ ഹൈ . എന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ മൈൽ ഹൈ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്

വിലാപം ഭാഗം – 3

ഞമ്മടെ നായനാരും ആന്റണീം ബല്യ പൂണ്യവാളന്മാരല്ലെ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ആലിക്കൂട്ടീ നീ ബെഷമിക്കണ്ട പെണ്ണു ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ബാണിഭോം കാണും. ഞമ്മളു ഒളിബിൽ എന്തെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചളി കാണുമ്പോൽ അവിടെ ചവിട്ടുകേം വെള്ളം കാണുമ്പോൽ അതു കഴുകികളയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണു പൂമുഷൻ, ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ്ഞ് ഞമ്മക്കാരോടൂം ബയക്കില്ല. അഞ്ച്ചു കൊല്ലം കയിഞ്ഞാൽ ജനം ഞമളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. കമ്മ്യൂണിൾ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു നടന്നാൽ നാട്ടിനു വികസനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇങ്ങളെ ബളിപ്പടി കൊണ്ടു വായിൽ പോകുല്ലാ. ഞമ്മൾ ഇങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ […]

വിലാപം ഭാഗം – 2

ഓൾ സ്രീ അയിച്ച് ഞമ്മടെ കുട്ടിലിൽ ഇട്ടു. അമ്പടി മൊഞ്ചീ ഓൾ ഹിന്ദി നടി ശ്രീദേവിയെക്കാൾ മൊഞ്ചത്തി. ഓൾടെ അരയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ അരഞ്ഞാണം ആ ബയർ കണ്ടാൽ മോനെ അപ്പഴേ ബെള്ളം പോകൂം. അങ്ങിനെ അഞ്ച്ചാറു മടക്കു മടക്കായി കിടക്കുന്നു അതിന്റെ നടുക്കു ഒരു ചെറു നാമങ്ങ പോലെ ഓൾടെ പൊക്കിൾ ആഹ ഞമ്മൾക്കു പെമുത്തിഷ്ടമായി ഓൾ അപ്പോൽ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു ഒരു ഹിന്ദി പാട്ടു ബെച്ചു പിന്നെ ഓൾ ഹിന്ദി പാട്ടിനു അനുസരിച്ചു […]

Scroll To Top